Fire-tech systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Dokumentacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Firma Fire-Tech świadczy kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ramach naszej działalności zajmujemy się sporządzaniem niezbędnej dokumentacji wymaganej zarówno przy odbiorze nowych budynków przez Straż Pożarną, jak i modernizacji lub zmianie sposobu użytkowanie obiektów. Przygotowujemy plany i instrukcje na wypadek pożaru oraz wystawiamy poświadczenia odbytych kontroli stanu technicznego systemów przeciwpożarowych – gaśnic, instalacji tryskaczowych, czy awaryjnego oświetlenia. 

Ekspertyzy przeciwpożarowe

 

Nasi eksperci, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych posiadają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji takiej jak:

  • ekspertyzy ppoż
  • uzgodnienia z rzeczoznawca ppoż
  • ocena zagrożenia wybuchem
  • dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem
  • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
  • plany ewakuacji
  • przeglądy gaśnic i hydrantów
  • plany zabezpieczeń imprez masowych