Fire-tech systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpożarowego

Oferta firmy Fire-Tech obejmuje usługi kompleksowego przygotowania inwestycji do odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Każdy nowo wybudowany obiekt oraz budynek po przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania, przed udostępnieniem go do użytkowania musi pomyślnie przejść odbiór przez Państwową Straż Pożarną. Specjaliści zatrudnieni w naszej firmie chętnie pomogą Państwu w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do odbioru przeciwpożarowego, a także przygotować budynek do samego odbioru.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

 

W ramach naszej usługi możemy wyposażyć obiekt w odpowiednie gaśnice, hydranty i instalacje tryskaczowe, przygotować i wywiesić w miejscach do tego koniecznych instrukcje postępowania na wypadek pożaru, oznakować drogi ewakuacyjne, gaśnice i hydranty oraz wykonać wszystkie inne niezbędne do pomyślnego przejścia odbioru budynku przez PPS. Ponad to przed przystąpieniem do eksploatacji możemy przeprowadzić szkolenia pracowników, w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.