Fire-tech systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Szkolenia przeciwpożarowe

Fire-Tech poza profesjonalnymi usługami projektowania i montażu instalacji przeciwpożarowych prowadzi także działalność edukacyjną. Wieloletnie doświadczenie w branży oraz grono wykształconych specjalistów z dziedziny pożarnictwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, pozwala nam oferować użyteczne szkolenia na najwyższym poziomie.

Szkolenia BHP i pierwszej pomocy

 

Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń dostosowanych do potrzeb i wymagań klienta. Szkolenia mogą składać się z części teoretycznej (wykłady) i praktycznej (próby ewakuacyjne, szkolenia z użycia gaśnicy), udzielanie pierwszej pomocy. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

W ramach naszej działalności oferujemy następujące szkolenia:

  • wstępne szkolenie BHP
  • okresowe szkolenie BHP
  • szkolenie PPOŻ
  • szkolenie pierwsza pomoc